وفاداری به یک برند چگونه تعریف می شود؟

وفاداری به یک برند چگونه تعریف می شود؟ انجمن های اقتصادی و بازاریابی در آمریکا تعریف ویژه ای از وفاداری به برند دارند و آن را به این شکل توصیف می کنند: رفتار ویژه ای در میان مصرف کنندگان برندی خاص می باشد که باعث می شود مصرف کننده در خریدهای آینده خود نیز از […]

بیشتر بخوانید