هویت بصری چیست ؟

متاسفانه امروزه خیلی کلمات به جای کلمات دیگری به کار می روند و خیلی ها معانی کلماتی که به کار می برند را نمی دانند. هویت بصری با لوگو یا برند متفاوت است. بگذارید ابتدا لوگو و برند را برایتان توضیح دهیم تا معنی واقعی هویت بصری را متوجه شوید. لوگو : آرم یا شکلی […]

بیشتر بخوانید