نیاز کسب و کارهای امروزی به وب سایت

نیاز کسب و کارهای امروزی به وب سایت بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته آمار نشان می دهد تقریبا ۴۶ درصد مشاغل کوچک فاقد وب سایت هستند و آن را برای کار خود ضروری نمی دانند و یا با آن آشنایی نداشته و برنامه ای برای داشتن وب سایت تخصصی کسب و کارشان ندارند. طراحی […]

بیشتر بخوانید