چگونه سرمایه اولیه کسب و کارمان را به دست آوریم? (قسمت دوم)

یکی از راه های به دست آوردن سرمایه اولیه کسب و کارتان این است که خبرنامه و مطالب وب سایت یا مجله تان را بفروشید. اینطور که با خرید اشتراک ماهانه و یا سالانه دسترسی آنها به مطالب صورت گیرد. از این روش میتوانید سرمایه اولیه به دست آورید. یکی دیگر از روش هایی که […]

بیشتر بخوانید