راه های افزایش سوددهی و حفظ مشتری

راه های افزایش سوددهی و حفظ مشتری می توان گفت از نقاط قوت هر حرفه و کسب و کاری داشتن مشتریان قدیمی و حفظ رضایت آنها در طول زمان است. هیچ مشتری برای استفاده دائم از محصولات شما با شما قرارداد نمی بندد، در واقع این وظیفه شماست که آنها را حفظ کنید و برای […]

بیشتر بخوانید