برند سازی حسی چیست؟

تجربه و تحقیقات نشان داده است که حواس ما، بویایی، بینایی، شنوایی، لامسه و چشایی فرآیند خرید را تسریع می کنند. شاید در قدیم هم انسانها به نوعی تاثیر حواس را در خرید می دانستند. چند بار شده که بدون تصمیم قبلی وقتی بوی جگرکی به مشامتان می رسد تصمیم به خوردن جگر میگیرید؟ چند […]

بیشتر بخوانید