۴ دلیلی که اگر به خاطر آن کسب و کار را شروع کنید، شکست می خورید ( قسمت اول)

حتما شما هم دلیلی برای شروع کسب و کار جدیدی که در ذهنتان هست دارید. اما واقعا به چه دلیلی تصمیم گرفته اید که این کسب و کار را شروع کنید؟ شاید جواب این سوال ارتباطی با ما نداشته باشد، ولی ۴ دلیل وجود دارد که اگر به خاطر آنها، کار جدیدی را شروع یا […]

بیشتر بخوانید