چگونگی رسیدگی به شکایات مشتری

چگونگی رسیدگی به شکایات مشتری مطالعاتی که در زمینه مشتری مداری صورت گرفته است نشان می دهد اغلب مشتریانی که از خدمات شرکت یا برندی خاص رضایت ندارند و یا پس از مدتی از کیفیت خدمات آنها ناراضی هستتد، وقت خود را صرف بحث و درگیری با شرکت مزبور نمی کنند و بی سرو صدا […]

بیشتر بخوانید