ستاره کالی تولید کننده پریفرم و بطری های پت

ستاره کالی

ستاره کالی یکی از بزرگترین کارخانجان تولید کننده پریفرم و بطری های پت در کشور است.

ایده طراحی هویت بصری لوگو و هویت بصری ستاره کالی از درب بطری و فرایند شکل گیری پت گرفته شده است.

 

سفارشات ستاره کالی

. طراحی هویت بصری سازمانی

. طراحی لوگوی تصویری

. طراحی لوگو تایپ فارسی

. طراحی لوگو تایپ انگلیسی

. طراحی ست اوراق اداری

. طراحی ساک دستی

. طراحی وب سایت

آخرین پروژه ها

Scroll to Top