مشاوره تبلیغاتی چگونه صورت می گیرد ؟

پس از هماهنگی تلفنی و گذاشتن قرار ملاقات ، خواسته های شما ، نوع فعالیت ، نوع محصول با خدمات مدنظر برای تبلیغ و تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار داده و مشاورین ادریس پس از مطالعه بر روی موارد مورد نیاز شما ، راهکارهای تبلیغاتی را در اختیار شما می گذارد.

دیدگاه ها بسته شده اند.

Scroll to Top