زمان تحویل پروژه ها چند روز است ؟

زمان تحویل هر پروژه با دیگری متفاوت است و در داخل قرارداد ذکر می شود ، در نهایت پس از به اتمام رسیدن پروژه در زمان مقرر و تسویه حساب مالی ، پروژه به صورت نهایی تقدیم شما میگردد. میتوانید زمان تحویل هر پروژه را در داخل تعرفه ها مشاهده نمایید.

دیدگاه ها بسته شده اند.

Scroll to Top