۸ مرحله برندسازی کسب و کارهای کوچک

برند سازی فقط مناسب کسب و کارهای بزرگ نیست ٬ بلکه برای کسب و کارهای کوچک هم بسیار مهم و ضروری است . برای موفقیت در کسب و کارها برند سازی یک امر ضروری است . یک برند سازی خوب میتواند مسیر رشد کسب و کار را هموار کند .. ۱ – ابتدا باید جایگاه […]

بیشتر بخوانید

مدیر برند چه کاری انجام میدهد؟

مدیر یک برند در ابتدا سعی میکند تیم کارمندان را تشویق کند تا با بیشترین روحیه فعالیت های روزانه ی خود را آغاز کنند . مدیر یک برند فقط یک مدیر نیست بلکه با تک تک کارمندان یک رابطه ی احساسی ایجاد میکند تا از طریق برانگیختن احساسات ٬ بیشترین بهره را ببرید . وقتی […]

بیشتر بخوانید