وفاداری به یک برند چگونه تعریف می شود؟

وفاداری به یک برند چگونه تعریف می شود؟

انجمن های اقتصادی و بازاریابی در آمریکا تعریف ویژه ای از وفاداری به برند دارند و آن را به این شکل توصیف می کنند: رفتار ویژه ای در میان مصرف کنندگان برندی خاص می باشد که باعث می شود مصرف کننده در خریدهای آینده خود نیز از همان برند سابق استفاده کند و به استفاده از آن برند پایبند باشد. به طور کلی و به زبانی عامیانه تر و با ذکر مثال می توان وفاداری به برند را این چنین توصیف کرد:

در صورتی که از محصولات یا خدمات شرکت یا موسسه ای مانند محصولات غذایی یک کارخانه رضایت داشته باشیم، سبد خرید آینده خود را نیز از همان محصول انتخاب می کنیم. با این رفتار ما یا سایر مشتریان راضی از آن محصول، آن برند در کسب رضایت مشتریان خود و وفاداری آنها نمره خوبی بدست می آورد. در مواردی نیز مشاهده می شود که پایبندی در خرید از برندی خاص و وفاداری به آن، از سر میل قلبی نبوده و از سر ناچار صورت می گیرد.

مانند زمانی که خرید از برند کارخانجات اتومبیل سازی به ناچار در میان مردم رایج می شود زیرا به علل مختلف مانند تحریم ها و مشکلات اقتصادی دسترسی مردم به انتخاب های بهتر غیرممکن می باشد. این گونه وفاداری را وفاداری کاذب می نامند زیرا در صورت تغییر شرایط ، این وفاداری دستخوش تغییرات بسیاری می شود.

وفاداری به برندی خاص از دیدگاه های مختلف قابل بررسی می باشد. از دیدگاه ها شامل:

دیدگاه رفتاری، دیدگاه نگرشی و دیدگاه ترکیبی می باشد. یکی از نکات مهمی که امروزه جهت افزایش فروش به آن توجه می شود روش هایی می باشد که موجب افزایش وفاداری مشتریان به برند می شود. عوامل ویژه ای بر روی افزایش وفاداری مشتریان به برند تاثیرگذار می باشد، مانند:

۱- میزان نیاز به محصول: هراندازه که میزان نیاز مشتریان به محصول از برندی خاص بیشتر باشد و روزانه درگیری با آن داشته باشند، بر روی سطح وفاداری آنان تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال کسانی که صاحب اتومبیل هستند، ممکن است به برندهای خاصی از قطعات همیشه نیازمند باشند.

۲- میزان ارزشمندی محصول برای مشتری: مشتری براساس میزان بهایی که برای خرید یک محصول می پردازد انتظار دارد که محصول رضایت او را در دراز مدت جلب کرده و ارزش هزینه ای که برای آن پرداخت کرده حفظ شود.

۳- میزان رضایت مشتری: یکی از اساسی ترین شکلی که می تواند باعث پایبندی مشتری به خرید از برندی خاص شود سطح رضایت او از خریدهای پیشین آن محصول می باشد. برای مثال در صورتی که برخی از مشتریان با خرید از محصولات برندی خاص از خودروی داخلی متوجه قصور آن برند در قطعات داخلی خودرو شوند، از خرید مجدد از آن محصول خودداری می کنند.

برندسازی

با تشکر / شرکت تبلیغاتی ادریس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جواب را وارد نمایید *

Scroll to Top