مطبوعات و رسانه های گروهی Newspapers


مطبوعات و رسانه های گروهی

مطبوعات یکی از پر بازدید ترین و در دسترس ترین رسانه هاست. از این رو تبلیغات در این نوع رسانه از تاثیر زیادی بر مخاطب برخوردار است.
واحد مطبوعات و رسانه های گروهی کانون تبلیغاتی ادریس نسبت به نیاز مشتری و بعد از برنامه ریزی کمپین، مطبوعات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه خواهد کرد.
برخی از خدمات واحد مطبوعات و رسانه های گروهی :
- تعیین و ارائه نشریات مطلوب، روزنامه های پربازدید و مجلات برتر با توجه به بازار هدف
- انجام خدمات روابط عمومی آگهی ها
- هماهنگی و نظارت بر درج آگهی ها

Scroll to Top