مشتریان ما Our Customers

مشتریان ما، سرمایه های ما هستند

همکاری های ما با مشتریان، در حوزه های مختلف در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت و همچنین در بخشهای مختلف صورت گرفته است. بنابراین وجود نام و لوگوی برندها در صفحه مشتریان ما به منزله این نیست که ادریس تمام خدمات خود را به آنها ارئه داده است.
در اینجا برخی از مشتریان ما که برندهای شناخته شده بین المللی و ایرانی فعال در ایران هستند و بصورت جزئی (در بخشی از واحد های ادریس) یا به صورت جامع از پکیج های ادریس استفاده کرده اند، در 7 سال گذشته افتخار همکاری با آنها را داشته ایم.

 • اگما
 • شهر فرش
 • شرکت الوند سپاهان
 • انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران
 • اورند پلاستیک
 • آب معدنی دی دی
 • تسنیم نوش
 • تش استون
 • مفید پاکنام
 • دوما
 • فالکن
 • کیمیا چسب
 • ماد پارت
 • رستوران پریماورا
 • ژرف پترولیوم کیش
 • جنرال کب پارس
 • لاوسون وود
 • بانک ملت
 • پدم پارسیان کیش
 • آریسمان صنعت کیمیا
 • کلک نقش پرداز
 • موگه
 • تمیز
 • یوروپن
 • رویال ایمانمهر
 • بانک سامان
 • کیا موتور
 • ورساچه
 • بیمه کارآفرین
 • بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
 • ایستک
 • بیمه ایران
 • مرکز لیزر دیدنو
 • کافه ویونا
 • خدمات اول
 • بالاستیران
 • مانیسا

Scroll to Top