مشتریان ما Our Customers

مشتریان ما، سرمایه های ما هستند

همکاری های ما با مشتریان، در حوزه های مختلف در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت و همچنین در بخشهای مختلف صورت گرفته است. بنابراین وجود نام و لوگوی برندها در صفحه مشتریان ما به منزله این نیست که ادریس تمام خدمات خود را به آنها ارئه داده است.
در اینجا برخی از مشتریان ما که برندهای شناخته شده بین المللی و ایرانی فعال در ایران هستند و بصورت جزئی (در بخشی از واحد های ادریس) یا به صورت جامع از پکیج های ادریس استفاده کرده اند، در 7 سال گذشته افتخار همکاری با آنها را داشته ایم.

 • آذین تنه
 • کیمیا چسب
 • فالکن
 • دوما
 • مفید پاکنام
 • تش استون
 • تسنیم نوش
 • آب معدنی دی دی
 • اورند پلاستیک
 • ماد پارت
 • رستوران پریماورا
 • ژرف پترولیوم کیش
 • مپنا
 • جانبی
 • بارنگ
 • فست کلیک
 • بفرما
 • مانیسا
 • لاوسون وود
 • جنرال کب پارس
 • انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران
 • شرکت الوند سپاهان
 • شهر فرش
 • ورساچه
 • کیا موتور
 • بانک سامان
 • رویال ایمانمهر
 • یوروپن
 • تمیز
 • موگه
 • کلک نقش پرداز
 • بیمه کارآفرین
 • بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
 • ایستک
 • بانک ملت
 • پدم پارسیان کیش
 • آریسمان صنعت کیمیا
 • بالاستیران
 • خدمات اول
 • کافه ویونا
 • مرکز لیزر دیدنو
 • بیمه ایران
 • اگما

Scroll to Top