تیم ادریس Edris Team

گیتا قربانی

گیتا قربانی

کارشناس گرافیک

عضو تیم ایده پردازی ادریس و طراح گرافیک

  مرتضی هرآئینی

  مرتضی هرآئینی

  کارشناس ارشد گرافیک

  عضو تیم ایده پردازی ادریس و طراح گرافیک

   احسان شهیدی

   احسان شهیدی

   کارشناس ارشد Mba / کارشناس تبلیغات تجاری

   مدیر عامل، مدیر واحد هویت سازی برند و مدیر هنری ادریس

   محسن سلمان نیا

   محسن سلمان نیا

   کارشناس آی تی

   مدیر توسعه آنلاین

    حسین عباس زاده

    حسین عباس زاده

    کارشناس ارشد آی تی

    مدیر واحد طراحی و توسعه وب سایت

     مینا عظیمی

     مینا عظیمی

     کارشناس ارشد ارتباطات

     مدیر داخلی

      Scroll to Top