تیم ادریس Edris Team

گیتا قربانی

گیتا قربانی

کارشناس گرافیک

عضو تیم ایده پردازی ادریس و طراح گرافیک

  مرتضی هرآئینی

  مرتضی هرآئینی

  کارشناس ارشد گرافیک

  عضو تیم ایده پردازی ادریس و طراح گرافیک

   احسان شهیدی

   احسان شهیدی

   کارشناس ارشد Mba / کارشناس تبلیغات تجاری

   مدیر عامل، مدیر واحد هویت سازی برند و مدیر هنری ادریس

   حسین عباس زاده

   حسین عباس زاده

   کارشناس ارشد آی تی

   مدیر واحد طراحی و توسعه وب سایت

    هما حسینیان

    هما حسینیان

    کارشناس ارشد نقاشی

    مدیر داخلی

     Scroll to Top